martes, 18 de septiembre de 2018

Contradicciones

Esto e inda máis, eu quixera
desir con lengua grasiosa;
mais donde a grasia me falta
o sentimiento me sobra,
anque este tampouco abasta
para espricar certas cousas,
que a veces por fora un canta
mentras que por dentro un chora.

Esto y aún más, quisiera
decir con lengua graciosa:
mas donde gracia me falta
el sentimiento me sobra,
aunque éste tampoco basta
para explicar ciertas cosas,
que a veces uno por fuera canta,
mientras que por dentro llora.


Fuente: "Eu cantar, cantar, cantei" en "Cantares gallegos"
Wikipedia: Rosalía de Castro

No hay comentarios.:

Publicar un comentario